Regulamin i polityka prywatności

Wydawcą portalu jest Fabryka Idei Sp. z o.o. Ul. Biskupia 8/2, 50–148 Wrocław, zwana dalej "Fabryka Idei".

Fabryka Idei udostępnia czytelnikom portalu usługi wymagające zgłoszenia profilu użytkownika, polegające na prezentacji profilu zawodowego Hostessy/Modelki/Promotora.

Zgłoszenie profilu zawodowego użytkownika w portalu Fabryka Idei jest bezpłatne. Dane wymagane do zgłoszenia profilu użytkownika to aktywny adres e-mail oraz pozostałe dane wymagane w formularzu 'Dołącz do nas'

Fabryka Idei zastrzega sobie prawo moderowania oraz redagowania treści zgłoszenia i zdjęć.

Fabryka Idei zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z prawem, wulgarnych i innych naruszających podstawowe zasady współżycia społecznego i/lub niezgodnych z regulaminem danej usługi.

Fabryka Idei zastrzega sobie prawo do odrzucenia (nie akceptowania) zgłoszenia.

Fabryka Idei zastrzega sobie prawo do publikacji treści reklamowych w portalu, newsletterach, alertach, na forum i w mailingach rozsyłanych do użytkowników.

Dane użytkowników zebrane podczas zgłoszenia nie są udostępniane przez Fabryka Idei osobom trzecim. Fabryka Idei zastrzega jednak, że w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przez danego użytkownika może udostępnić wspomniane dane dotyczące jego osoby odpowiednim organom państwowym w sytuacji, gdy przedstawią one odpowiedni nakaz sądowy.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) Fabryka Idei zapewnia użytkownikom portalu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dodatkowo, na wniosek użytkownika dane te mogą zostać w każdej chwili usunięte z bazy Fabryka Idei.

Powyższa Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu jej opublikowania na dedykowanej podstronie portalu Hostessbook.pl i obowiązuje do odwołania lub zmiany.

Brak akceptacji Polityki Prywatności i/lub regulaminu danej usługi oznacza brak możliwości pełnego korzystania z konta użytkownika w portalu Hostessbook.pl.