formularz kontaktowy

prosimy o wypełnienie wszystkich pól

Kontakt

Fabryka Idei Sp. z o.o.
al. Lipowa 15
53 – 124 Wrocław
Tel.: +48 71 783 55 12
E – mail: biuro@fabrykaidei.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 155/30
00 – 877 Warszawa
Tel.: +48 22 253 75 64
E – mail: warszawa@fabrykaidei.pl

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000053453
NIP 898-19-77-542/REGON 932699955