formularz zgłoszeniowy

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól

Dane osobowe
Wygląd
cm
kg
/
/
Informacje dodatkowe
Przytrzymaj wciśnięty klawisz "Ctrl" lub "Command" na Mac'u aby zaznaczyć więcej niż jeden wybór.
Napisz o sobie w 145 znakach: hobby, zainteresowania, wykształcenie
Dodaj zdjęcia
Regulamin i polityka prywatności
Działając w imieniu własnym wyrażam zgodę na dobrowolne zamieszczenie moich danych osobowych oraz zdjęć z moim wizerunkiem na stronach serwisu internetowego hostess prowadzonego przez Fabrykę Idei Sp. z o.o.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz używanie w celach promocyjnych i marketingowych zdjęć z moim wizerunkiem jednocześnie oświadczam, iż mam prawo do dysponowania zdjęciami, które przedkładam w celu promocji własnej osoby. Oświadczam, iż przejmuję na siebie wszelkie roszczenia osób trzecich mogące wyniknąć z naruszenia ich praw, spowodowane w szczególności poprzez zamieszczenie moich zdjęć na stronach tego serwisu internetowego, a także poprzez ich używanie zgodne z celami promocji serwisu i oferty Fabryki Idei Sp. z o.o. Wiem, iż mam zapewnione prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Fabryka Idei Sp. z o. o. Zgodnie z ustawą z dnia 29.06.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz 883.
Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji pocztą elektroniczną zgodnie z przepisami art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18.07.2002
Akceptuję regulamin portalu Hostessbook.pl

Dołącz do bazy